Login met google

Login met je eigen account

Wachtwoord vergeten?

Leven in Nijverdal

Rabobank

Formatiebesprekingen

16 apr.
Door: Leven in Nijverdal
Verkenner in Hellendoorn rondt opdracht af.

De afgelopen drie weken is geprobeerd binnen de gemeente Hellendoorn een zo breed mogelijke coalitie samen te stellen op basis van een zo breed mogelijk raads- en coalitieakkoord. Ook was er de intentie dit te doen met een maximaal draagvlag van de partijen en het maatschappelijke veld. Verder zou het gebeuren in een zo transparant mogelijk proces. Met deze opdracht is de verkenner Richard Benneker aan het werk gegaan. Na enkele gezamenlijke gesprekken bleek dat er niet het onderlinge vertrouwen was om transparante gesprekken te voeren.

De verkenner zag zich genoodzaakt tot het voeren van en individuele gesprekken met elke partij. Uit deze gesprekken is gebleken dat er voor het vormen van een brede coalitie bij een aantal partijen geen draagvlak is. Verschillen van inzicht hoe de partijen politiek willen bedrijven en onderlinge uitsluiting van elkaar op basis van deze inzichten is één van de redenen. Daarnaast heeft de historie die partijen met elkaar hebben tot gevolg dat een brede coalitievorming niet mogelijk is.

De conclusie die de verkenner uit de gesprekken heeft getrokken is dat er één mogelijkheid is om in Hellendoorn een coalitie te vormen. Hiervoor gaan het CDA, Groen Links, de ChristenUnie en D’66 met elkaar in gesprek. Lokaal Hellendoorn, de PVDA en de VVD worden niet betrokken bij deze besprekingen. Hierdoor wordt mogelijk een coalitie gevormd met een minimale meerderheid van één zetel. De verkenner heeft geconcludeerd dat daarmee zijn werk afgerond is en heeft zijn opdracht om een zo breed mogelijke coalitie te vormen teruggegeven.

De politieke partijen zijn zelf weer aan zet om te komen tot een raads- en coalitieprogramma met het daarbij behorende college. Richard Benneker Verklaring verkenner vergadering 13 april Beste mensen, Drie weken geleden heb ik, gevraagd door Lokaal Lellendoorn, de opdracht aanvaard om onderzoek te doen naar het opstellen van een breed inhoudelijk raadsakkoord waarin zoveel mogelijk partijen zich in zouden herkennen. De opdracht was om eerst inhoudelijk met elkaar een slag te maken en het coalitieakkoord zou uit het raadsakkoord voortkomen. Ik heb gevraagd of iedereen zich in deze opzet kon vinden.

Nagenoeg alle partijen stonden achter deze aanpak. De coalitievorming zou het inhoudelijke proces volgen. Het is een andere aanpak van komen tot een nieuw college dan voorheen en heeft de bedoeling breed draagvlak te creëren voor de plannen voor de komende vier jaar voor onze gemeente. In de afgelopen twee weken is mij echter helder geworden dat deze werkwijze niet de manier is waarop het in werkelijkheid gebeurt. Op allerlei manieren is er voor en achter de schermen en heel even in de pers, al gesprek en discussie ontstaan over de te vormen coalitie.

Dit heeft er toe geleid dat ik de afgelopen week met elke fractie individueel een gesprek heb gevoerd. Uit deze gesprekken is mij duidelijk geworden dat de inhoud, op slechts enkele punten tot discussieof breekpunten hoeft te leiden. Echter het is mij ook duidelijk geworden dat de coalitie vorming, en wie er wel of niet in het college komt, bij diverse partijen van een veel groter belang is dan het komen tot een zo breed mogelijke coalitie en een zo breed mogelijk coalitieakkoord. Mij is ook helder geworden dat onderlinge verschillen van inzicht in en visie op hoe je politiek wilt bedrijven, onderlinge incidenten en niet uitgesproken conflicten, al dan niet goed verlopen samenwerkingen in het verleden maken dat een aantal partijen niet in een coalitie wil met anderen.

Ook is gebleken dat elke partij de verkiezingsuitslag totaal anders interpreteert en uitlegt. Het feit of een partij de grootste is geworden, of het feit dat een partij heeft verloren of gewonnen is voor een aantal partijen wel en voor anderen niet van belang in de afweging bij de coalitie- en collegevorming. Ook blijken toezeggingen en beloftes van voor de verkiezingen anders te worden geïnterpreteerd na de verkiezingen. Terug naar mijn opdracht. Die was; Doe onderzoek of het mogelijk is om een zo breed mogelijk raads- en coalitieakkoord en een zo breed mogelijke coalitie samen te stellen.

Op basis van mijn gesprekken trek ik de conclusie dat die opdracht niet gaat slagen. Uit de gesprekken is mij helder geworden dat er alleen een coalitie te vormen is met een meerderheid van maximaal dertien zetels waarvan Lokaal Hellendoorn en de VVD, naar het zich laat aanzien, geen deel van uitmaken. De opzet waarmee we zijn gestart is niet mogelijk gebleken en mijn opdracht als verkenner is daarmee afgerond. Ik lever dan ook mijn opdracht in. Persoonlijk spijt het me dat ik niet in mij opdracht ben geslaagd. Ik wel het advies meegeven om met elkaar in gesprek te gaan en te gaan werken aan de onderlinge relatie om daarmee het vertrouwen in elkaar terug te winnen. Dit in het belang van de bestuurbaarheid en de inwoners van onze gemeente.

Rest mij iedereen oprecht te bedanken voor het vertrouwen dat men in mij gesteld heeft. Ik heb het werk met veel enthousiasme en plezier gedaan en wens iedereen veel succes in het verdere proces om te komen tot een nieuw college.

Deel dit bericht

of kopieer deze url: