Login met google

Login met je eigen account

Wachtwoord vergeten?

Leven in Nijverdal

Subway Nijverdal
Voedselbank Hellendoorn

Voedselbank Hellendoorn

Kerkstraat 45 0619441730
7442EB Nijverdal Website
Voedselbank Hellendoorn is een stichting met een bestuur en medewerkers van uitsluitend vrijwilligers. Er worden geen vergoedingen verstrekt. De stichting heeft een ANBI status. Het bestuur wordt gevormd door 6 enthousiaste vrijwilligers met vertegenwoordiging uit het Netwerk Sociale Zekerheid van de gemeente Hellendoorn (Hulpfonds, BOOM, Leger des Heils, Samenwerkende diaconieën / Caritas instellingen, Vluchtelingenwerk, Steunpunt Minima).